Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng và Tỉnh ủy Khánh Hòa: Dâng hương, đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Các đại biểu dành phút mặc niệm và dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tưởng nhớ công ơn các liệt sĩ. Ảnh: N.Băng
Các đại biểu dành phút mặc niệm và dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tưởng nhớ công ơn các liệt sĩ. Ảnh: N.Băng