Lịch sử về sự kiện Gạc Ma sẽ xuất hiện trong sách giáo khoa mới

Tượng đài Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN
Tượng đài Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN
Tượng đài Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN