Quảng Ninh: Vàng Danh khai thác 2,9 triệu tấn than, thu nhập NLĐ ổn định

Ngoài đảm bảo thu nhập cho 5.600 cán bộ công nhân viên và người lao động, than Vàng Danh còn chăm lo đầy đủ về thể chất, tinh thần để người lao động an tâm gắn kết với doanh nghiệp. Ảnh: Phạm Cường
Ngoài đảm bảo thu nhập cho 5.600 cán bộ công nhân viên và người lao động, than Vàng Danh còn chăm lo đầy đủ về thể chất, tinh thần để người lao động an tâm gắn kết với doanh nghiệp. Ảnh: Phạm Cường
Ngoài đảm bảo thu nhập cho 5.600 cán bộ công nhân viên và người lao động, than Vàng Danh còn chăm lo đầy đủ về thể chất, tinh thần để người lao động an tâm gắn kết với doanh nghiệp. Ảnh: Phạm Cường
Lên top