Xét nghiệm COVID-19 cho hơn 5.400 người của Cty CP than Vàng Danh

Điểm cách ly Khu tập thể Công nhân 314 của Công ty CP Than Vàng Danh. Ảnh: Việt Hoa
Điểm cách ly Khu tập thể Công nhân 314 của Công ty CP Than Vàng Danh. Ảnh: Việt Hoa
Điểm cách ly Khu tập thể Công nhân 314 của Công ty CP Than Vàng Danh. Ảnh: Việt Hoa
Lên top