Quảng Ninh: Cty Âu Lạc (Tập đoàn Tuần Châu) đã thanh toán toàn bộ số nợ BHXH

Giấy ủy nhiệm chi thanh toán nợ BHXH của Cty Âu Lạc. Ảnh: T.N.D
Giấy ủy nhiệm chi thanh toán nợ BHXH của Cty Âu Lạc. Ảnh: T.N.D