Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Nguyễn Thị Thu Hồng dự hội thi cán bộ nữ công xuất sắc ngành cao su

PCT Tổng LĐLĐVN - Nguyễn Thị Thu Hồng ấn tượng với sự chăm lo đời sống công nhân của VRG
PCT Tổng LĐLĐVN - Nguyễn Thị Thu Hồng ấn tượng với sự chăm lo đời sống công nhân của VRG
PCT Tổng LĐLĐVN - Nguyễn Thị Thu Hồng ấn tượng với sự chăm lo đời sống công nhân của VRG
Lên top