Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về ATVS lao động

Các đại biểu dự lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về ATVS lao động. Ảnh: NT
Các đại biểu dự lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về ATVS lao động. Ảnh: NT
Các đại biểu dự lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về ATVS lao động. Ảnh: NT
Lên top