Công đoàn Dầu khí Việt Nam phát động Tháng Công nhân 2021

Công đoàn Dầu khí Việt Nam tuyên dương người lao động dầu khí tiêu biểu trong Tháng Công nhân, Ảnh: Thành An
Công đoàn Dầu khí Việt Nam tuyên dương người lao động dầu khí tiêu biểu trong Tháng Công nhân, Ảnh: Thành An
Công đoàn Dầu khí Việt Nam tuyên dương người lao động dầu khí tiêu biểu trong Tháng Công nhân, Ảnh: Thành An
Lên top