Phát động “Tháng Công nhân” ở Trà Vinh: Xem công nhân lao động là “tài sản quý giá”

Chủ tịch LĐLĐ Trà Vinh Nguyễn Văn Long trao quà cho công nhân lao động. (Ảnh: TR.L)
Chủ tịch LĐLĐ Trà Vinh Nguyễn Văn Long trao quà cho công nhân lao động. (Ảnh: TR.L)
Chủ tịch LĐLĐ Trà Vinh Nguyễn Văn Long trao quà cho công nhân lao động. (Ảnh: TR.L)
Lên top