HƠN 1.000 CÔNG NHÂN MẤT VIỆC DO CÔNG TY GIẢI THỂ:

Phải đảm bảo quyền lợi cho NLĐ

Các công nhân tập trung trước cổng Cty để phản ứng thông báo giải thể của Cty Vĩnh Chân. Ảnh: N.V
Các công nhân tập trung trước cổng Cty để phản ứng thông báo giải thể của Cty Vĩnh Chân. Ảnh: N.V
Các công nhân tập trung trước cổng Cty để phản ứng thông báo giải thể của Cty Vĩnh Chân. Ảnh: N.V
Lên top