VỤ CÔNG NHÂN TẠI 2 CTY Ở ĐỒNG NAI NGỪNG VIỆC TẬP THỂ:

Công đoàn nỗ lực để CNLĐ được đảm bảo quyền lợi

Công nhân ngừng việc để thắc mắc nhiều vấn đề liên quan đến quyền lợi trực tiếp. Ảnh: H.L
Công nhân ngừng việc để thắc mắc nhiều vấn đề liên quan đến quyền lợi trực tiếp. Ảnh: H.L
Công nhân ngừng việc để thắc mắc nhiều vấn đề liên quan đến quyền lợi trực tiếp. Ảnh: H.L
Lên top