Nữ công nhân xúc động khi Bí thư tỉnh và Công đoàn đến nhà thăm hỏi

Nữ công nhân xúc động khóc khi lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Dương cùng tổ chức công đoàn đến nhà thăm hỏi động viên. Ảnh: Hoàng Trung
Nữ công nhân xúc động khóc khi lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Dương cùng tổ chức công đoàn đến nhà thăm hỏi động viên. Ảnh: Hoàng Trung
Nữ công nhân xúc động khóc khi lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Dương cùng tổ chức công đoàn đến nhà thăm hỏi động viên. Ảnh: Hoàng Trung
Lên top