TIẾN TỚI KỶ NIỆM 70 NĂM BÁC HỒ KÊU GỌI THI ĐUA YÊU NƯỚC

Người tổ trưởng công đoàn “đa nhiệm”

Chân dung người tổ trưởng công đoàn vì công nhân lao động.  Phạm Vũ
Chân dung người tổ trưởng công đoàn vì công nhân lao động. Phạm Vũ
Chân dung người tổ trưởng công đoàn vì công nhân lao động. Phạm Vũ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM