Ngày 8.3 nhọc nhằn của những người phụ nữ lao động tự do

Người phụ nữ bán hoa dạo tranh thủ ăn cơm tối ngay trên hè phố. Ảnh chụp tối 7.3.
Người phụ nữ bán hoa dạo tranh thủ ăn cơm tối ngay trên hè phố. Ảnh chụp tối 7.3.
Người phụ nữ bán hoa dạo tranh thủ ăn cơm tối ngay trên hè phố. Ảnh chụp tối 7.3.
Lên top