Nếu không có mức trần thì lương hưu còn cao hơn 100 triệu đồng!

Nếu không có quy định về mức đóng trần , lương hưu còn cao hơn 100 triệu đồng - Ảnh minh họa
Nếu không có quy định về mức đóng trần , lương hưu còn cao hơn 100 triệu đồng - Ảnh minh họa
Nếu không có quy định về mức đóng trần , lương hưu còn cao hơn 100 triệu đồng - Ảnh minh họa
Lên top