Nam Định: Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh

Đồng chí Hoàng Ngọc Nghĩa - Chủ tich CĐ các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định trao quyết định thành lập CĐCS.
Đồng chí Hoàng Ngọc Nghĩa - Chủ tich CĐ các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định trao quyết định thành lập CĐCS.
Đồng chí Hoàng Ngọc Nghĩa - Chủ tich CĐ các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định trao quyết định thành lập CĐCS.
Lên top