ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XII:

Mong có nhiều chương trình chăm lo cho đoàn viên, CNLĐ

Lên top