Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31.12.2021. Ảnh minh hoạ: Hà Anh
Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31.12.2021. Ảnh minh hoạ: Hà Anh
Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31.12.2021. Ảnh minh hoạ: Hà Anh
Lên top