LĐLĐ TP. Hà Nội ủng hộ đồng bào Tây Bắc 200 triệu đồng

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội - trao 200 triệu đồng của LĐLĐ TP Hà Nội cho ông Nguyễn Đình Đức - Phó Chủ tịch MTTQVN TP. Hà Nội để ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Xuân Trường
Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội - trao 200 triệu đồng của LĐLĐ TP Hà Nội cho ông Nguyễn Đình Đức - Phó Chủ tịch MTTQVN TP. Hà Nội để ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Xuân Trường
Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội - trao 200 triệu đồng của LĐLĐ TP Hà Nội cho ông Nguyễn Đình Đức - Phó Chủ tịch MTTQVN TP. Hà Nội để ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Xuân Trường
Lên top