Khánh Hòa: Thối "nực trời" ở chợ Vĩnh Lương

Chợ Vĩnh Lương đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: Châu Tường
Chợ Vĩnh Lương đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: Châu Tường
Chợ Vĩnh Lương đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: Châu Tường
Lên top