LĐLĐ TP. Hà Nội hỗ trợ người dân Chương Mỹ, Quốc Oai và Mỹ Đức bị ảnh hưởng mưa lũ

Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao cho lãnh đạo huyện Chương Mỹ 100 triệu đồng của LĐLĐ TP. Hà Nội hỗ trợ CNVCLĐ và nhân dân huyện Chương Mỹ bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao cho lãnh đạo huyện Chương Mỹ 100 triệu đồng của LĐLĐ TP. Hà Nội hỗ trợ CNVCLĐ và nhân dân huyện Chương Mỹ bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao cho lãnh đạo huyện Chương Mỹ 100 triệu đồng của LĐLĐ TP. Hà Nội hỗ trợ CNVCLĐ và nhân dân huyện Chương Mỹ bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Lên top