LĐLĐ tỉnh Yên Bái: Hỗ trợ kinh phí làm nhà “Mái ấm CĐ” cho 7 gia đình đoàn viên

Các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, lãnh đạo tỉnh Yên Bái và LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ “Mái ấm CĐ” cho các đoàn viên.
Các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, lãnh đạo tỉnh Yên Bái và LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ “Mái ấm CĐ” cho các đoàn viên.
Các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, lãnh đạo tỉnh Yên Bái và LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ “Mái ấm CĐ” cho các đoàn viên.
Lên top