LĐLĐ tỉnh Thái Bình tập huấn triển khai dùng trang thông tin điện tử

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình Bùi Xuân Vinh quán triệt các nội dung hôi nghị tập huấn. Ảnh: BM
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình Bùi Xuân Vinh quán triệt các nội dung hôi nghị tập huấn. Ảnh: BM
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình Bùi Xuân Vinh quán triệt các nội dung hôi nghị tập huấn. Ảnh: BM
Lên top