Thái Bình: LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ giải quyết nhanh ngừng việc tập thể

Công nhân Cty TNHH NamDong Việt Nam trở lại làm việc bình thường sau ngừng việc tập thể.
Công nhân Cty TNHH NamDong Việt Nam trở lại làm việc bình thường sau ngừng việc tập thể.
Công nhân Cty TNHH NamDong Việt Nam trở lại làm việc bình thường sau ngừng việc tập thể.
Lên top