LĐLĐ tỉnh Thái Bình: Kịp thời động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ lực lượng phục vụ phòng, chống dịch cho Trạm y tế xã An Thái (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Ảnh: Bá Mạnh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ lực lượng phục vụ phòng, chống dịch cho Trạm y tế xã An Thái (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Ảnh: Bá Mạnh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ lực lượng phục vụ phòng, chống dịch cho Trạm y tế xã An Thái (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Ảnh: Bá Mạnh
Lên top