CĐ NN&PTNT Thái Bình tặng quà 73 NLĐ vượt khó hoàn thành nhiệm vụ

Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Thái Bình trao quà động viên cho đoàn viên thuộc công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình. Ảnh Bá Mạnh
Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Thái Bình trao quà động viên cho đoàn viên thuộc công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình. Ảnh Bá Mạnh
Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Thái Bình trao quà động viên cho đoàn viên thuộc công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình. Ảnh Bá Mạnh
Lên top