LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi ký kết chương trình phối hợp hoạt động lao động nữ

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và Hội LHPN tỉnh ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: TD
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và Hội LHPN tỉnh ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: TD
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và Hội LHPN tỉnh ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: TD
Lên top