LĐLĐ tỉnh Kon Tum trao tặng 200 bồn nước cho lao động nghèo

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum Nghiêm Xuân Bang trao tặng các bồn nước cho CNVC-LĐ nghèo.
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum Nghiêm Xuân Bang trao tặng các bồn nước cho CNVC-LĐ nghèo.
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum Nghiêm Xuân Bang trao tặng các bồn nước cho CNVC-LĐ nghèo.
Lên top