LĐLĐ tỉnh Hưng Yên trao hỗ trợ các bệnh viện tuyến đầu chống COVID-19

Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên hỗ trợ 40 triệu đồng cho các bệnh viện tuyến đầu tỉnh phòng chống dịch COVID – 19. Ảnh: Thu Nguyệt
Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên hỗ trợ 40 triệu đồng cho các bệnh viện tuyến đầu tỉnh phòng chống dịch COVID – 19. Ảnh: Thu Nguyệt
Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên hỗ trợ 40 triệu đồng cho các bệnh viện tuyến đầu tỉnh phòng chống dịch COVID – 19. Ảnh: Thu Nguyệt
Lên top