Công đoàn tỉnh Hưng Yên chủ động phòng chống COVID-19

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tặng khẩu trang cho công nhân lao động và người dân. Ảnh: H.A
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tặng khẩu trang cho công nhân lao động và người dân. Ảnh: H.A
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tặng khẩu trang cho công nhân lao động và người dân. Ảnh: H.A
Lên top