LĐLĐ tỉnh Hải Dương: Ký thoả thuận hợp tác với 5 đơn vị

Đại diện LĐLĐ tỉnh và các Công ty ký cam kết. Ảnh: D.Thúy
Đại diện LĐLĐ tỉnh và các Công ty ký cam kết. Ảnh: D.Thúy