LĐLĐ tỉnh Đắk Nông: Hướng đến Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả

Tại buổi lễ phát động Tháng Công nhân, LĐLĐ tỉnh phân bổ kinh phí cho vay từ Quỹ “Vì đoàn viên Công đoàn nghèo” năm 2019 cho 13 đơn vị, với 30 suất  quà, mỗi suất trị giá 20 triệu đồng.
Tại buổi lễ phát động Tháng Công nhân, LĐLĐ tỉnh phân bổ kinh phí cho vay từ Quỹ “Vì đoàn viên Công đoàn nghèo” năm 2019 cho 13 đơn vị, với 30 suất quà, mỗi suất trị giá 20 triệu đồng.
Tại buổi lễ phát động Tháng Công nhân, LĐLĐ tỉnh phân bổ kinh phí cho vay từ Quỹ “Vì đoàn viên Công đoàn nghèo” năm 2019 cho 13 đơn vị, với 30 suất quà, mỗi suất trị giá 20 triệu đồng.
Lên top