LĐLĐ Quảng Trạch: Chú trọng phát triển CĐCS ngoài quốc doanh

Bà Trần Thị Vân - Chủ tịch LĐLĐ H.Quảng Trạch - tặng hoa chúc mừng BCH lâm thời CĐ Cty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng C.I.B. Ảnh: Lê Phi Long
Bà Trần Thị Vân - Chủ tịch LĐLĐ H.Quảng Trạch - tặng hoa chúc mừng BCH lâm thời CĐ Cty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng C.I.B. Ảnh: Lê Phi Long
Bà Trần Thị Vân - Chủ tịch LĐLĐ H.Quảng Trạch - tặng hoa chúc mừng BCH lâm thời CĐ Cty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng C.I.B. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top