LĐLĐ huyện Tiên Du: Tuyên truyền Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVI

Băng rôn tuyên truyền cho Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Ninh.
Băng rôn tuyên truyền cho Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Ninh.
Băng rôn tuyên truyền cho Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Ninh.
Lên top