LĐLĐ Hà Tĩnh hỗ trợ 160 triệu đồng làm 4 nhà Mái ấm công đoàn

LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn. Ảnh: Mai Anh
LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn. Ảnh: Mai Anh
LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn. Ảnh: Mai Anh
Lên top