LĐLĐ Hà Tĩnh chúc mừng doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân

Đ/C Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Cty Môi trường đô thị Hà Tĩnh
Đ/C Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Cty Môi trường đô thị Hà Tĩnh