LĐLĐ Đồng Tháp: Tưng bừng “Ngày hội Công nhân”

Phát quà cho người lao động, một trong những hoạt động thiết thực trong chuỗi hoạt động Ngày hội Công nhân năm 2017 của LĐLĐ Đồng Tháp. ảnh: L.T
Phát quà cho người lao động, một trong những hoạt động thiết thực trong chuỗi hoạt động Ngày hội Công nhân năm 2017 của LĐLĐ Đồng Tháp. ảnh: L.T
Phát quà cho người lao động, một trong những hoạt động thiết thực trong chuỗi hoạt động Ngày hội Công nhân năm 2017 của LĐLĐ Đồng Tháp. ảnh: L.T
Lên top