LĐLĐ Đà Nẵng: Tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình

LĐLĐ Đà Nẵng tặng bằng khen cho các tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. Ảnh: Tường Minh
LĐLĐ Đà Nẵng tặng bằng khen cho các tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. Ảnh: Tường Minh
LĐLĐ Đà Nẵng tặng bằng khen cho các tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. Ảnh: Tường Minh
Lên top