LĐLĐ Cao Bằng: Tổ chức hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phạm Đức Khôi trao giải cho thí sinh tham gia hội thi.
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phạm Đức Khôi trao giải cho thí sinh tham gia hội thi.
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phạm Đức Khôi trao giải cho thí sinh tham gia hội thi.
Lên top