LĐLĐ Bạc Liêu báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Bạc Liêu Huỳnh Nguyễn Trúc Linh báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (ảnh Nhật Hồ).
Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Bạc Liêu Huỳnh Nguyễn Trúc Linh báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (ảnh Nhật Hồ).
Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Bạc Liêu Huỳnh Nguyễn Trúc Linh báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (ảnh Nhật Hồ).
Lên top