Giải quyết chế độ cho người lao động tại Cty CP Giày Thượng Đình (Hà Nội):

Kỳ quặc lộ trình trả trợ cấp thôi việc

Ông Văn Tiến Đức - nhân viên Cty CP Giày Thượng Đình - đã chấm dứt HĐLĐ từ năm 2015 trình bày với PV Báo Lao Động. Ảnh: Xuân Trường
Ông Văn Tiến Đức - nhân viên Cty CP Giày Thượng Đình - đã chấm dứt HĐLĐ từ năm 2015 trình bày với PV Báo Lao Động. Ảnh: Xuân Trường