Hôi thảo Truyền thống văn hóa thợ mỏ tại Quảng Ninh:

Kỷ luật và đồng tâm là trụ cột văn hóa phát triển ngành Than

Thợ mỏ Hà Lầm (TKV) trước mỗi giờ vào ca luôn thể hiện sử đoàn kết "Kỷ luật và đồng tâm". Ảnh: T.N.D
Thợ mỏ Hà Lầm (TKV) trước mỗi giờ vào ca luôn thể hiện sử đoàn kết "Kỷ luật và đồng tâm". Ảnh: T.N.D
Thợ mỏ Hà Lầm (TKV) trước mỗi giờ vào ca luôn thể hiện sử đoàn kết "Kỷ luật và đồng tâm". Ảnh: T.N.D
Lên top