TKV nộp ngân sách cho Quảng Ninh trên 12.400 tỉ đồng

Thợ mỏ Hà Lầm, Thuộc Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Quảng Ninh. Ảnh: T.N.D
Thợ mỏ Hà Lầm, Thuộc Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Quảng Ninh. Ảnh: T.N.D
Thợ mỏ Hà Lầm, Thuộc Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Quảng Ninh. Ảnh: T.N.D
Lên top