Khánh Hòa: Hơn 300 đoàn viên tham gia hội thi nét đẹp nữ công nhân

Các thí sinh tuyên truyền cho tiểu thương nên sử dụng túi nylon phân hủy được hoặc các sản phẩm lá gói tự nhiên để bọc cho khách, nhằm hạn chế rác thải nhựa. Ảnh: P.L
Các thí sinh tuyên truyền cho tiểu thương nên sử dụng túi nylon phân hủy được hoặc các sản phẩm lá gói tự nhiên để bọc cho khách, nhằm hạn chế rác thải nhựa. Ảnh: P.L
Các thí sinh tuyên truyền cho tiểu thương nên sử dụng túi nylon phân hủy được hoặc các sản phẩm lá gói tự nhiên để bọc cho khách, nhằm hạn chế rác thải nhựa. Ảnh: P.L
Lên top