KCN Nguyễn Đức Cảnh (Thái Bình): Đời sống công nhân ngày càng khởi sắc

Một góc Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh khiến người đi đường ngỡ là công viên. Ảnh: P.V
Một góc Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh khiến người đi đường ngỡ là công viên. Ảnh: P.V