Quảng Nam:

Huyện tự ý cắt chế độ phụ cấp của giáo viên

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam). 
Ảnh: Thanh Chung
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam). Ảnh: Thanh Chung
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam). Ảnh: Thanh Chung
Lên top