Hơn 200 triệu người thất nghiệp trên toàn cầu

Công nhân xây dựng trên công trường tại Qatar. Ảnh: ILO. (Ảnh minh họa).
Công nhân xây dựng trên công trường tại Qatar. Ảnh: ILO. (Ảnh minh họa).