Hơn 160 người lao động bị lừa xuất khẩu lao động Hàn Quốc đã về nhà

Hơn 160 người bị lừa xuất khẩu lao động đã quay trở về nhà. Ảnh: Hữu Long
Hơn 160 người bị lừa xuất khẩu lao động đã quay trở về nhà. Ảnh: Hữu Long
Hơn 160 người bị lừa xuất khẩu lao động đã quay trở về nhà. Ảnh: Hữu Long
Lên top