Hội thảo “Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện Quy chế dân chủ tại doanh nghiệp”

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Trần Thu Phương
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Trần Thu Phương
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Trần Thu Phương
Lên top