Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hội đồng bình chọn Chương trình Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới”: Công bố danh sách 30 tập thể, cá nhân xuất sắc